INCOME LIFE
DomovPartnerjiARSO

ARSO

AGENCIJA RS ZA OKOLJE
Vojkova 1b, Ljubljana
www.arso.gov.si

Agencija RS za okolje je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.

Poslanstvo agencije je spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja. V sklop nalog na tem področju sodijo nacionalne službe za meteorologijo, hidrologijo in seizmologijo. Naloge v okviru Agencije za okolje so tudi spremljanje onesnaženosti okolja in zagotavljanje kakovostnih javnih okoljskih podatkov. Agencija RS za okolje prispeva k reševanju okoljskih problemov, v največji meri z izvajanjem okoljske zakonodaje.

Agencija RS za okolje je pridobila certifikat za sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001: 2000 in certifikat za umerjevalni laboratorij in kemijsko analitski laboratorij.

Slike:

Logotip ARSO
Logotip ARSO