INCOME LIFE

GeoZS

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
Dimičeva ulica 14, Ljubljana
www.geo-zs.si

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je ustanovila vlada LR Slovenije leta 1946, po številnih reorganizacijah pa je sedanjo podobo dobil leta 1998. Zaposluje 93 ljudi, od tega 23 doktorjev znanosti, 8 magistrov znanosti in 30 visoko izobraženih raziskovalcev. GeoZS izvaja temeljne, aplikativne, razvojne in ciljne raziskave na vseh področjih geologije in z njo povezanih dejavnosti. Je uveljavljena raziskovalna organizacija, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Izvajanje raziskav, strokovne podpore in svetovanja je organizirano v sedmih enotah:

  • sedimentologija, mineralogija in petrologija,
  • paleontologija in stratigrafija,
  • geološke karte,
  • mineralne surovine,
  • geokemija in geologija okolja,
  • podzemne vode in hidrogeologija,
  • geološko informacijsko središče.

Najpomembnejša področja delovanja GeoZS so geološko kartiranje in izdelava geoloških kart, ocena geološko pogojenih nevarnosti, ocena ogroženosti geološkega okolja zaradi onesnaževanja in drugih antropogenih dejavnikov, iskanje varovanje in izkoriščanje vodnih in geotermalnih virov, raziskave in vrednotenje nahajališč mineralnih in energetskih surovin, varovanje geološke dediščine in razvoj geološkega znanja in metod.

Rezultati raziskovalnega in strokovnega dela so shranjeni v več kot 30.000 strokovnih in raziskovalnih poročilih. Od leta 1953 GeoZS izdaja tudi revijo Geologija, ki je osrednja slovenska znanstvena publikacija. V njej so objavljeni znanstveni in strokovni članki z različnih področij geologije in sorodnih ved.

Slike:

Logotip podjetja GeoZS
Logotip podjetja GeoZS