INCOME LIFE

Vzorčevalna kampanja

Namen vzorčenja je akumulirati zadostno količino onesnaževal z namenom določitve njihove izotopske sestave v laboratoriju.

Slike:

Člani projektne skupine med terenskim delom.
Člani projektne skupine med terenskim delom.

Arhiv novic