INCOME LIFE

INCOME delavnica 1

Uvodni nagovor direktorja tehnično-investicijskega sektora JP VO-KA, g. Jožeta Bogolina
Predstavitev projekta INCOME s strani dr. Brigite Jamnik iz JP VO-KA
Dr. Aleš Smrekar iz Geografskega inštituta Antona Melika je predstavil Register onesnaževalcev podzemne vode
Projektno delo v skupinah