INCOME LIFE

Pregled opazovalnih objektov podzemne vode

Konec junija je potekal podrobni pregled opazovalnih objektov podzemne vode na Ljubljanskem polju z opremo za karotažo vrtin. Na osnovi pregleda objektov z optično kamero in izvedenih meritev po globini so bili izdelani vertikalni profili vrtin.

Preverili smo vrednost različnih hidrokemijskih parametrov (pH, elekroprevodnost, koncentracijo nitratov) na različnih globinah opazovalnih objektov. Z merilnikom pretoka v opazovanih vrtinah nismo zaznali vertikalnih tokov podzemne vode.

Slike:

Oko optične kamere
Oko optične kamere

Arhiv novic