INCOME LIFE

Objava člankov v znanstveni reviji Geologija

V drugi številki 52. letnika revije “Geologija” so člani projektne skupine objavili dvoje člankov:

M. Janža, Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike

in

B. Jamnik s sodelavci, Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

Arhiv novic