INCOME LIFE

22. marec, svetovni dan voda

Ob letošnjem svetovnem dnevu voda, ki poteka danes, 22. marca, pod geslom Voda za mesta, želimo javnost spomniti na pomen vode za življenje na  zemlji. Voda, ki predstavlja kar 70 odstotkov zemeljskega površja, od česar je sladke vode zgolj 3 odstotke, vode, ki jo lahko pijemo, pa le odstotek, je namreč temelj in vir za obstoj človeka in narave, kljub temu pa z njo ravnamo vse prevečkrat zelo nepremišljeno. Današnji dan je tako namenjen ozaveščanju o pomenu te naravne, a omejene dobrine.

Projekt INCOME, ki je namenjen vzpostavitvi učinkovitega upravljanja onesnaženih vodonosnikov ter ohranjanju kakovosti vodnih virov na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju, ki sta najpomembnejša vodna vira prestolnice, s svojimi aktivnostmi vseskozi skrbi za zagotavljanje kvalitetne in zdrave pitne vode. S kakovostno izvedenimi projekti pa bomo tudi v prihodnje skrbeli, da bo voda dobrina, ki jo bodo v prestolnici in njeni okolici lahko še naprej uživale sedanje in tudi prihodnje generacije.

Arhiv novic