INCOME LIFE

Dela na piezometru za Bežigradom so zaključena

Ob Dimičevi ulici v Ljubljani so od sredine novembra 2010 potekala vrtalna dela za izvedbo nove vrtine, poimenovane PINCOME-1/10, ki bo omogočala nadzor kakovosti in meritve nivojev podzemne vode.

V širši okolici tega območja, ki leži v osrednjem toku podzemne vode Ljubljanskega polja, doslej nismo imeli primernega opazovalnega mesta. Vrtina je globoka 71 m, saj sta se temno siv permokarbonski meljevec in glinavec, ki gradita podlago peščeno-prodnim sedimentom Ljubljanskega polja, pojavila že na globini 68,8 m, kar je nekoliko presenetilo stroko, ki je pričakovala podlago na nekoliko večji globini. Litološka struktura vrtine z izmenjujočimi se podatki o prisotnosti peščenega, meljastega in glinenega proda ter konglomerata, obenem pa s podatki o globini podlage, dopolnjuje doslej poznane informacije o vodonosnih plasteh Ljubljanskega polja. To bo omogočalo tudi popravek konceptualnega in geološkega modela raziskovalnega območja.

Filtrske cevi so vgrajene na treh globinah:  od 23-35 m, od 39-51 m in od 57-70 m. Novost pri tehnični izvedbi vrtine je vgradnja glinenih prstanov okrog cevi nad filtri, ki ločujejo posamezne vodonosne plasti in omogočajo opazovanje kakovostnih parametrov podzemne vode po globinah.

Slike:

Vrtalna dela
Vrtalna dela
Plasti vodonosnika Ljubljanskega polja od 11-15 m.
Plasti vodonosnika Ljubljanskega polja od 11-15 m.
Piezometer PINCOME-1
Piezometer PINCOME-1
Vgradnja glinenih obrocev nad filtrskimi cevmi
Vgradnja glinenih obrocev nad filtrskimi cevmi

Arhiv novic