INCOME LIFE

4. srečanje INCOME projektne skupine

Na 4. srečanju INCOME projektne skupine, ki je potekalo od 2.-3.6.2009 v Ljubljani, so projektni partnerji izmenjali informacije o poteku projektnih aktivnosti. Sestanka sta se poleg slovenskih partnerjev tokrat udeležila tudi predstavnika Tehnične univerze iz Darmstadta, prof. dr. Christoph Schüth in dr. Matthias Piepenbrink.

Projektni partnerji so proučili razmere na terenu, kjer bodo izvajali inovativne metode vzorčenja podzemne vode. Namen je preveriti kakovostno stanje podzemne vode v različnih globinah vodonosnika in določiti razširjenost razpršenega onesnaženja z lahkohlapnimi ogljikovodiki in njihov najbolj verjeten izvor. Koncentracije lahkohlapnih ogljikovodikov na območju projekta niso visoke in dosegajo tudi manj kot 10% mejne vrednosti. Trenutno največje tveganje za oskrbo s pitno vodo predstavlja njihova razpršenost. Z odgovorom na vprašanje, od kod onesnaženja izvirajo, bo možno sprejeti tudi odločitve o ustreznih remediacijskih ukrepih, ki bodo strokovno utemeljeni in racionalni.

Slike:

Člani projektne skupine INCOME na terenu
Člani projektne skupine INCOME na terenu

Arhiv novic