INCOME LIFE

Izvajamo nove opazovalne piezometre

V okviru projekta INCOME v jesenskem obdobju 2011 načrtujemo izdelavo petih novih opazovalnih piezometrov na območju Ljubljanskega polja in Barja, ki bodo služili za odvzem vzorcev podzemnih vod za kemijske in izotopske analize ter za spremljanje sprememb nivojev podzemne vode. Trenutno potekajo vrtalna dela za izdelavo piezometra Pincome-5 na območju Novih Jarš ter za Pincome-6, ki bo izvrtan na severnem obrobju Ljubljanskega barja. Piezometra bosta predvidoma globoka okrog 95 m.

Slike:

Delo na terenu
Delo na terenu
Ustje piezometra med vrtanjem
Ustje piezometra med vrtanjem

Arhiv novic