INCOME LIFE

Novinarska konferenca ob zaključku projekta INCOME

 

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob zaključku projekta INCOME, ki bo v sredo, 27.6.2012, ob 10.30 uri v veliki sejni sobi v 2. nadstropju upravne stavbe JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani. Ob formalnem zaključku evropskega okoljevarstvenega projekta INCOME, vam bomo predstavili najpomembnejše izsledke, ki prispevajo k varnejši preskrbi s pitno vodo za mesto Ljubljana in so pomembni tudi za Slovenijo ter širše. 

O tem, kaj vse je bilo v okviru projekta narejenega za ohranjanje kakovostnih vodnih virov za prihodnje generacije, učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov, odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja, bodo spregovorili:

dr. Brigita Jamnik, vodja projekta, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o.,

doc. dr. Marko Komac, direktor Geološkega zavoda Slovenije in

Alenka Loose, načelnica Oddelka za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!

projekta INCOME, predstavili najpomembnejše izsledke projekta, ki prispevajo k varnejši
preskrbi s pitno vodo za mesto Ljubljana in so pomembni tudi za Slovenijo ter širše.
Projekt INCOME poteka na vodnih virih mesta Ljubljane in je financiran iz
evropskega financnega mehanizma LIFE+.

Arhiv novic