INCOME LIFE

Terenske aktivnosti s tehnologijo "direct-push" so zaključene

V okviru projekta INCOME so bile junija 2010, oktobra 2010 in oktobra 2011 v okolici vodarne Brest na Ljubljanskem barju izvedene tri terenske kampanje z uporabo tehnologije „direct-push“, ki je služila izdelavi opazovalnih vrtin premerov 1” in 2”. Z namenom pridobivanja informacij o strukturi plasti je bila pred vgradnjo filtrnih cevi v vrtine izvedena meritev elektroprevodnosti, ki je služila tudi odločitvi o globini vgradnje filtrskih odsekov. Sprejeta je bila odločitev, da se na nekaterih opazovalnih lokacijah s tehnologijo „direct-push“ izdelajo dve ali tri vrtine na različnih globinah, da bi se izognili morebitnemu prenosu onesnaževal po vertikali, istočasno pa smo na ta način pridobili več informacij o stratigrafiji, gladinah podzemne vode, koncentracijah onesnaževal, hidravličnih lastnostih itd., ki se nanašajo na posamezne globine. Izdelani so bili 4 sklopi opazovalnih vrtin na dveh nivojih (plitve in globoke), en sklop vrtin na treh nivojih (plitve, srednje in globoke), 15 plitvih vrtin (na globini približno 10 m do 18 m) in 15 globokih vrtin (na globini približno 14 m do 33 m), izvedenih pa je bilo tudi 18 meritev elektroprevodnosti. Opazovalne vrtine omogočajo uporabo večnivojskih aktivnih in pasivnih sistemov vzorčenja. Novo omrežje opazovalnih vrtin pomembno prispeva h karakterizaciji stratigrafije, dostopni so podatki o nivoju podzemne vode na širšem obdobju, zato je izris hidroizohips obravnavanega območja bolj pravilen, smer toka podzemne vode in tudi izvor onesnaževal pa je mogoče natančneje določiti.

Večnivojski vzorčevalnik z visoko (navpično) resolucijo in sonda „direct-push“, ki jo je mogoče potisniti v vrtino, tako za vzorčenje z visoko resolucijo, kot za dolgoročno neprekinjeno opazovanje koncentracije onesnaževala, sta bili oktobra uspešno testirani v okolici vodarne Brest. Večnivojska naprava za vzorčenje je bila uporabljena v vrtinah premera 2" na globinah približno 24 m in z gladinami podzemne vode približno 15 m pod tlemi. Sonda je opremljena z 2 X 5 dovodi, ki imajo filtrirne zaslone in zložljivo večstopenjsko konstrukcijo, opremljeno s pnevmatično vodenimi mini iztisnimi črpalkami z dvojnim protipovratnim ventilom in pnevmatskim krmilnikom. Test je pokazal, da se večnivojska naprava lahko uporablja tako v že izdelanih opazovalnih vrtinah podzemne vode premera 2” kot neposredno med uporabo sonde „direct-push“.
 

Slike:

Oprema za tehnologijo „direct-push“
Oprema za tehnologijo „direct-push“
Večnivojski vzorčevalnik
Večnivojski vzorčevalnik
Podroben pogled v detajl vzorčevalnika
Podroben pogled v detajl vzorčevalnika

Arhiv novic