INCOME LIFE

INCOME pri Gasilski brigadi Ljubljana

INCOME projektna skupina je bila v maju kar dvakrat na obisku pri Gasilski brigadi Ljubljana (GBL). Osebje GBL je namreč prvo, ki ukrepa ob okoljskih nesrečah na vodovarstvenih območjih, zato smo v sodelovanju z Oddelkom, zaščito in civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana organizirali delavnici z namenom, da se poučimo, zakaj je hitro in strokovno ukrepanje ob nesrečah sploh potrebno in kakšne bi bile posledice za preskrbo s pitno vodo, če ne bi ukrepali. Delavnico so vodili strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije, udeležili pa so se je tudi predstavniki Mestne uprave in JP Vodovod-Kanalizacija in izkoristili srečanje za dogovor o skupnih načrtih.
 

Slike:

Udeleženci INCOME delavnice
Udeleženci INCOME delavnice

Arhiv novic