INCOME LIFE

5. junij, Svetovni dan varstva okolja

5. junija poteka Svetovni dan varstva okolja, ki ga vsako leto, že od 1972, na pobudo OZN obeležujemo po vsem svetu. Letos poteka na temo gozdov (Forests: Nature at your service), njegov namen pa je ozaveščanje o okoljskih problematikah in problemih trajnostnega razvoja ter spodbujanje okoljsko zavednih akcij med širšo javnostjo, v katerih ljudje spoznavajo, da so tudi sami odgovorni za varno in uspešno prihodnost. Potrebna je sprememba načina razmišljanja in posledično tudi načina življenja. Svetovnemu dnevu varstva okolja se pridružujemo tudi člani projektne skupine INCOME, k okoljsko zavednemu vedenju in delovanju pa spodbujamo tudi širšo javnost.

Arhiv novic