INCOME LIFE

Komunikacijski načrt projekta INCOME po INCOME-u

Izvajanje komunikacijskega načrta projekta INCOME je pomemben del izvajanja projekta, saj se informacije o projektu le na ta način lahko uspešno širijo med interesnimi in splošno javnostjo.

Cilj projektnih partnerjev in nosilca izvajanja komunikacijskega načrta po zaključku projekta je doseči še večjo prepoznavnost projekta INCOME, dvigniti ugled sodelujočih partnerjev in opozoriti na pomen finančnega prispevka Evropske komisije ter posledično dvigniti ozaveščenost javnosti o pomenu tovrstnih projektov. Le-to bo v prihodnjem obdobju prispevalo tudi k podpori javnosti za izvajanje ukrepov, ki bodo predstavljali rezultat projekta INCOME. 

Arhiv novic