INCOME LIFE

Vabilo na interaktivno delavnico »Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?«


V okviru projekta INCOME, evropskega okoljevarstvenega projekta, ki poteka na vodnih virih mesta Ljubljane in je financiran iz finančnega mehanizma LIFE+, želimo nekatera odprta vprašanja obravnavati skupaj s strokovno in splošno javnostjo.


Vabimo vas na interaktivno delavnico z naslovom »Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?«, ki bo potekala v četrtek, 27. januarja 2011, v veliki sejni sobi upravne stavbe JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, od 9.-13. ure.


Pričakujemo konstruktivno in občasno kritično razpravo ter vašo aktivno udeležbo v njej. V prilogi kot gradivo za razpravo o učinkovitosti in sprejemljivosti ukrepov ter možnosti njihovega nadzora prilagamo predloge, poznane iz Slovenskega kmetijskega okoljskega programa (SKOP), ki jih zaradi lažjega sodelovanja v razpravi preberite še pred delavnico.


Na delavnici bomo skupaj odgovorili na odprta vprašanja. Med drugim bomo ugotavljali, ali je sedanji način kmetovanja na vodovarstvenih območjih dolgoročno sprejemljiv, ali so že predlagani ukrepi zadostna in prava rešitev za stabilnost kmetijstva ob vzporedni ohranitvi kakovosti vodnih virov, ter kakšna je vloga stroke, kmetov, lokalne skupnosti in države pri urejanju tovrstnih vprašanj. Pričakujemo udeležbo kmetovalcev, predstavnikov kmetijskih svetovalnih služb, lokalnih skupnosti, državnih institucij in upravljavcev vodovodov, ki imajo velik interes varovanja okolja, dobrodošli pa so tudi predstavniki splošne javnosti.


Prosimo, da vašo udeležbo na delavnici potrdite na e-naslov voka@vo-ka.si ali na telefon tajništva 01 58 08 364, najkasneje do 19. januarja 2011. Število mest je omejeno.


Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš aktivni prispevek na delavnici. V pričakovanju, da bo delavnica uresničila vaša pričakovanja, vas lepo pozdravljamo!


dr. Brigita Jamnik, vodja projekta
 

Vabilo na drugo delavnico INCOME

Predlogi SKOP-a

Arhiv novic