INCOME LIFE

22. marec, svetovni dan vode

V projektni skupini INCOME se tradicionalno pridružujemo množici dogodkov, ki ob 22. marcu, svetovnem dnevu vode, potekajo v slovenskem in svetovnem merilu. Letošnji svetovni dan vode poteka pod naslovom »Voda in varnost oskrbe s hrano«, na pobudo generalne skupščine Združenih narodov pa ga obeležujemo že od leta 1992.

Bolj primernega termina za razmislek o razpoložljivosti vodnih virov v Sloveniji in Ljubljani, kot je sedanje sušno obdobje, si ne bi mogli izbrati. Zniževanje izdatnosti vodnih virov je jasno opozorilo narave upravljavcem vodovodnih sistemov in odločevalcem na lokalnem in državnem nivoju, da je vodno bogastvo omejeno. INCOME meni, da nas resnost razmer sili v premislek, ki se mu v času izobilja vode ne posvečamo dovolj: o nujno potrebni vzdržni razdelitvi razpoložljivih količin vodnih virov med deležnike, med katerimi so javna oskrba s pitno vodo in kmetijstvo med najzahtevnejšimi.

Tudi na to vprašanje ima INCOME odgovor in vzpostavljeno orodje za podporo odločitvam o rabi vode. Brez uporabe zanesljivih strokovnih orodij pri reševanju tako pomembnih vprašanj namreč ne gre več. Razpolagamo z znanji in izkušnjami, potrebno jih je le izkoristiti!
 

Arhiv novic