INCOME LIFE

»INCOME, učinkovita podpora upravljanju vodnih virov«

6. delavnica INCOME je poskušala odgovoriti na odprta vprašanja, kot so, ali so predstavljene rešitve in predlogi ukrepov za izboljšanje upravljanja vodnih virov primerni in izvedljivi ter izpostavili področja, ki še niso bila zadovoljivo obravnavana.

V četrtek, 26. 1. 2012, je v prostorih JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o. potekala še zadnja v nizu, šesta INCOME delavnica, »INCOME, učinkovita podpora upravljanju vodnih virov«. Delavnico je pod taktirko dr. Brigite Jamnik organiziralo JP VO-KA, vodilni partner projekta INCOME. Namen tokratnega srečanja je bila predstavitev spletnega pregledovalnika okoljskih podatkov, ki je namenjen tako strokovni kot širši javnosti. Poleg tega so se udeleženci seznanili z modelom obremenitev in vplivov na podzemne vode, ter predlogi za izboljšanje stanja pri upravljanju vodnih virov. Delavnica je soočila mnenja predstavnikov stroke, upravljavcev vodovodov, lokalnih skupnosti in državnih institucij, ki so se ukvarjali s problematiko skozi celoten niz šestih delavnic.

Na delavnici so svoje izkušnje predstavili trije predavatelji in vzpostavili izhodišča za nadaljnjo diskusijo:

  • dr. Mitja Janža, INCOME spletni pregledovalnik okoljskih podatkov,
     
  • mag. Joerg Prestor, Model obremenitev in vplivov na podzemno vodo na območju projekta INCOME,
     
  • dr. Brigita Jamnik, Predlogi za izboljšanje stanja pri upravljanju vodnih virov.

Spletni pregledovalnik okoljskih podatkov je več nivojska aplikacija, ki na enem mestu združuje podatke, pomembne za upravljanje vodnih virov in je prenosljiva na območja drugih lokalnih skupnosti. Udeleženci delavnice so poudarili, da je smiselno bazo podatkov dopolniti s podatki o površinskih in odpadnih vodah, poplavnih območjih in z monitoringom pitne vode črpališč. Določiti bo potrebno tudi skrbnika aplikacije ter odgovornost za verodostojnost podatkov. Model obremenitev in vplivov pa udeleženci delavnice vidijo kot koristno orodje pri načrtovanju kmetijske rabe tal ter za načrtovanje preventivnih ukrepov v sklopu prostorskega načrtovanja.

Udeleženci delavnice so se strinjali, da je INCOME projekt, vključno s predstavljenimi predlogi ukrepov za izboljšanje stanja, primer dobre prakse, ki ga je potrebno predstaviti tudi odgovornim osebam, v tem primeru županom in predstavnikom državnih institucij z možnostjo odločanja.

Spletni pregledovalnik okoljskih podatkov, katerega nosilec je Geološki zavod Slovenije, partner projekta INCOME, je dostopen tudi širši javnosti s spletnega mesta www.life-income.si oziroma na http://akvamarin.geo-zs.si/incomepregledovalnik.
 

Datoteke:

Slike:

dr. Brigita Jamnik
dr. Brigita Jamnik
mag. Joerg Prestor
mag. Joerg Prestor
dr. Mitja Janža
dr. Mitja Janža
Skupinsko delo
Skupinsko delo
Skupinsko delo udeležencev
Skupinsko delo udeležencev
Delo po skupinah
Delo po skupinah

Arhiv novic