INCOME LIFE

Pričetek sledilnega poskusa na Ljubljanskem barju

Na Ljubljanskem barju smo v maju pričeli z izvedbo sledilnega poskusa, katerega namen je določiti hitrost in smer toka podzemne vode na jugozahodnem prispevnem območju vodarne Brest. Cilj terenskega eksperimenta je dopolniti informacije in znanja, ki so v dinamiki podzemne vode na tem območju pridobljeni z drugimi metodami, kot so npr. meritve nivojev podzemne vode, črpalni poskusi, hidrokemijske in izotopske analize. Nova spoznanja bodo služila strokovnim odločitvam pri upravljanju vodnega vira. Okoliškim prebivalcem, ki so dovolili uporabo njihovih hišnih vodnjakov za vzorčenje, se zahvaljujemo.

Slike:

Sledilo smo pred injiciranjem raztopili.
Sledilo smo pred injiciranjem raztopili.
Hišni vodnjak je služil za injiciranje sledila.
Hišni vodnjak je služil za injiciranje sledila.

Arhiv novic