INCOME LIFE

INCOME delavnica 5

Dr. Brigita Jamnik, vodja projekta
Dr. Mitja Janža, Geološki zavod Slovenije
Mirjana Fesel, DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj
prof. dr. Christoph Schüth, Tehnična univerza Darmstadt, Nemčija