INCOME LIFE

Direct-push tehnologija uporabljena prvič v Sloveniji

Direct-push (DP) tehnologija, ki jo izvaja geo-log, nemški partner INCOME projekta, uporablja visoko frekvenčna udarna kladiva in hidravlični drsni sistem na transportnem vozilu. Sistem omogoča zvezne meritve za raziskave pomembnih parametrov, vzorčenje tal, plinov v tleh in podzemne vode ter izgradnjo vrtin za vzorčenje do notranjega premera 2”.

Izdelava vrtine poteka z vtiskanjem cevi v tla. Na končni globini se vgradi določena vrsta polnih in filtrnih cevi, zunanje cevi pa se odstranijo. Vrtine majhnega premera omogočajo uporabo številnih naprav za merjenje nivoja podzemne vode, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti onesnaževal in vzorčenje podzemne vode.

Na prispevnem območju vodarne Brest je bilo konec junija 2010 izgrajenih 11 vrtin (premera 1” in 2”) s filtri na dveh globinskih intervalih (okrog 10-12 m in 25-30 m pod površino). Na nekaterih lokacijah so vrtine izvedene v parih v obeh globinah z namenom preverbe, ali vodonosnik vsebuje ločene plasti z različnimi hidravličnimi lastnostmi in stopnjami onesnaženja.

Aktivnosti bomo nadaljevali v času poletja z vzorčenjem in analizo zbranih podatkov. Nova DP kampanja je načrtovana jeseni.

Slike:

Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest
Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest
Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest 2
Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest 2
Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest 3
Uporaba “Direct Push” tehnologije na prispevnem območju vodarne Brest 3

Arhiv novic