INCOME LIFE

Medijsko obvestilo, januar 2010

INCOME – zadani cilji se razvijajo po planu

 Z zaključkom leta 2009 je INCOME, aktualni okoljevarstveni projekt (angl.: Improved management of contaminated aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies), usmerjen v varovanje vodnih virov v Ljubljani, zaključil tudi vse dejavnosti, ki so bile načrtovane v pripravljalnem obdobju projekta.

Prihajajoči dve leti in pol bosta usmerjeni v izvedbo konkretnih rezultatov projekta.

Prvo leto izvedbe projekta je služilo pripravi osnov, informacij in baz podatkov za uspešno delo projektne skupine v prihodnjem obdobju.

Projektna skupina je z vzpostavljanjem baz podatkov, tako registra aktualnih in potencialnih onesnaževalcev v prostoru, kakor tudi baz geoloških, hidrogeoloških, kemijskih in drugih podatkov,  pričela že v začetku leta 2009. Izvedli smo tudi pregled zakonodajnih predpisov, ki so kakorkoli povezani z upravljanjem vodnih virov. Pregled bo služil kot osnova za pripravo predlogov izboljšav za upravljanje vodnih virov, ki bodo pomemben rezultat projekta.  Intenzivno smo nadzorovali kakovost vodnih virov z vidika aktualnih in potencialnih onesnaževalcev in analizirali njihov izvor. Razvili smo nove analitske metode, ki služijo rednemu nadzoru nad onesnaževalci in omogočajo varnejšo oskrbo s pitno vodo.
 
Poteka tudi pridobivanje dovoljenj za izgradnjo opazovalnega objekta kakovosti in nivoja podzemne vode. Nadgrajujemo obstoječi matematični model podzemne vode, ki služi simulaciji toka podzemne vode in onesnaževalcev v njej in omogoča razumevanje pojavov, globoko pod površino tal, ki so očem skriti in zato težje razumljivi.
 
Po prvi polovici leta 2010 nas čaka pomemben mejnik. Zaključen bo register onesnaževalcev, baze v GIS okolju pa bodo prenesene v računalniška okolja obeh sofinancerjev; Ministrstva za okolje in prostor in Mestne občine Ljubljana. Oba sofinancerja od registra veliko pričakujeta.
 
Potekala bo izgradnja opazovalnega objekta za Bežigradom, kjer s primernimi opazovalnimi mesti nivoja in kakovosti podzemne vode v tem trenutku ne razpolagamo. V sodelovanju z nemškimi partnerji bomo z različnimi metodami iskali potencialne vire onesnaženj. Pristopili bomo tudi k izgradnji več plitvejših opazovalnih objektov v okolici virov onesnaženj, z namenom ugotovitve njihovega obsega in dinamike. Izpopolnjevali bomo matematični model podzemne vode in ga dopolnjevali z novimi spoznanji.
 
V drugi polovici leta bomo pričeli z organizacijo delavnic, v okviru katerih načrtujemo obravnavo rezultatov in predlogov projekta, kakor tudi kritičen pogled strokovne in splošne javnosti na naše delo in na naše predloge rešitev. Ta kritičen pogled bo projektnim partnerjem osnova za oblikovanje ključnih rezultatov projekta.
 

Dejavnosti projekta INCOME v celoti sledijo zastavljenim ciljem, zato pričakujemo, da bodo naloge uspešno realizirane tudi v prihodnjem obdobju. Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na e-naslovu
voka@vo-ka.si, več informacij pa najdete tudi na naslovu www.life-income.si.

Arhiv novic