INCOME LIFE

22. april, svetovni dan Zemlje

Danes že 41. leto zapovrstjo obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki je nastal leta 1970 na pobudo civilne družbe. Tema letošnjega dneva Zemlje je “Milijarda aktivnosti za zeleno”, s čimer želijo zbrati milijardo ukrepov za zmanjšanje učinkov globalnega segrevanja ozračja.

Današnji dan je torej odlična priložnost za premislek o tem, ali kot posamezniki dovolj storimo za naše okolje. Kaj bi v vsakdanjem življenju in naših navadah lahko spremenili, da bi pripomogli k čistejši Zemlji? Zgolj prepuščanje skrbi za okolje institucijam, ki so za to formalno odgovorne, še ne bo prineslo pravih rezultatov, saj moramo tudi sami vsakodnevno delovati družbeno in okoljsko zavedno in odgovorno. Veliko lahko namreč storimo že z navidezno majhnimi dejanji: namesto z avtom pojdimo peš ali s kolesom, odpadke zbirajmo in jih ločujmo, s čimer bomo omogočili njihovo ponovno predelavo in uporabo ter preprečili nastajanje divjih odlagališč, grejmo manj, klimatske naprave pa uporabljajmo le takrat, ko je nujno potrebno. Pri gnojenju vrtov omejimo količino sredstev za gnojenje, pazimo pa tudi, da se v kanalizacijskih odtokih znajde zgolj tisto, kar tja sodi. Za velike spremembe je namreč potrebnega le malo truda in čeprav je navada železna srajca, je zavestna odločitev o okoljsko bolj odgovornemu delovanju tista, ki bo prinesla boljše čase za našo Zemljo.

 

Arhiv novic