INCOME LIFE

Kako preseči (navidezno) nasprotje interesov?

Današnja priloga dnevno informativnega časnika Delo, Znanost, prinaša članek z naslovom »Kako preseči (navidezno) nasprotje interesov?«, avtorjev Brigite Jamnik (JP Vodovod-Kanalizacija) in Andreja Simončiča (Kmetijski inštitut Slovenije). Članek navaja dvoje pogledov na kmetovanje in predvsem na rabo fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenih območjih v Ljubljani, in sicer sooča pogled upravljavca vodovodnega sistema in pogled kmetijske stroke, ki se združita v enoten zaključek in si nista nasprotujoča. Največjo grožnjo vodnim virov v Ljubljani trenutno predstavlja prav nepravilna raba fitofarmacevtskih sredstev, eden izmed ciljev projekta INCOME pa je preprečevanje njihove neustrezne uporabe.

Članek lahko najdete tu.

Arhiv novic