INCOME LIFE

TU Darmstadt

TU DARMSTADT
Karolinenplatz5, 64289 Darmstadt, Nemčija
www.tu-darmstadt.de


Tehniška Univerza v Darmstadtu (TUD) je ena od glavnih raziskovalnih univerz v Nemčiji, ki ima močan poudarek na tehniškem in inženirskem področju. Usmerjena je v tehnološka področja – od perspektiv v inženirstvu, naravnih znanosti, humanističnih in socialnih znanosti – od osnovnih raziskovalnih vprašanj do aplikacij v vsakdanjem življenju. TUD ima 13 oddelkov s približno 20.000 študenti, od katerih približno 20 % prihaja iz drugih držav.

Inštitut za uporabne geološke znanosti (The Institute of Applied Geoscience – IAG) je del Oddelka za material in geološke znanosti. V inštitutu dela 8 profesorjev, osebje, ki je sestavljeno iz 40 oseb in spremenljivo število podoktorskih raziskovalcev ter doktorskih študentov pa je odvisno od zunanjega financiranja. IAG ponuja mednarodni magistrski program "TropHEE – Tropical Hydrogeology, Engineering Geology and Environmental Management" (Tropska hidrogeologija, Inženirska geologija in Okoljsko upravljanje), ki je osredotočeno na tropska in subtropska področja.

Raziskovalno delo na inštitutu je osredotočeno na okoljsko znanost in inženirstvo z močnim poudarkom na razvoju rešitev za okoljske probleme.

IAG ima tri glavne raziskovalne cilje:

  • voda,
  • (geotermalna) energija,
  • osnovne okoljske raziskave.

Potrebna sredstva zagotavlja Nemška fundacija za raziskave (DFG), Ministrstvo za znanost in izobraževanje (BMBF), Evropska skupnost, Ministrstvo za okolje in geologijo zvezne dežele Hessen, različne ostale agencije in industrija.

Na področju voda je še posebej aktivna Hidrogeološka skupina. Trenutno se izvajajo projekti za upravljanje s podzemnimi vodami v Saudijski Arabiji, Namibiji in v različnih področjih v Nemčiji, še posebej na onesnaženih področjih. Poleg tega so bile razvite tehnologije za obdelavo voda, ki se lahko preizkušajo v pilotskih demonstracijah naprav na terenu. Tak pristop zato pokriva tako osnovne raziskave kot tudi implementacijo rezultatov v procese in produkte. Druge aktivnosti vključujejo modeliranje podzemnih voda, ciklov organskih onesnaževal v okolju in in-situ metode za podpovršinsko karakterizacijo.

Hidrogeološka skupina uporablja sodoben kemijski laboratorij s standardno opremo za izvedbo anorganskih (AAS, IC, ICP, …) in organskih (HPLC, GC-ECD/FID/TCD, GC-MS, …) analiz talnih, vodnih in plinskih vzorcev. Poleg tega lahko izvajajo s pomočjo GC-IRMS analize stabilnih izotopov ogljika.

Slike: