INCOME LIFE

Vplivi urbane rabe prostora

Ročna črpalka za podzemno vodo
Industrijska raba prostora
Vodnjak
Prometnice na Ljubljanskem polju
Kmetijske površine na Ljubljanskem polju v neposredni bližini stanovanjskih kompleksov
Kmetijske in druge zelene površine
Neurejeno gnojišče
Rastlinjaki so lahko inteziven vir obremenjevanja okolja
Vrtičarstvo na Ljubljanskem polju je nenadzorovano
Vrtički ob vodarni Kleče
Gnojilne navade kmetov niso v skladu z navodili dobre kmetijske prakse
Železnica v neposredni bližini vodarne Kleče
Pivovarna Union izkorišča podzemno vodo Ljubljanskega polja v tehnološkem procesu
Neurejena odlagališča odpadkov
Zasebni vodnjak
Zasebni vodnjak
Ohranjen vaški vodnjak