INCOME LIFE
glava

O projektu

Projekt INCOME (LIFE07 ENV/SLO/000725) skrbi za učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja.

Cilji in namen

Osnovna cilja projekta INCOME sta razvoj integriranega sistema za podporo v odločanju (DSS) in predlog izvedljivega in sprejemljivega programa aktivnosti za podporo upravljanju z občutljivo ''urbano'' podzemno vodo v aluvialnih vodonosnikih pod visoko urbaniziranim področjem Mestne občine Ljubljana.

Potrebujemo vaše mnenje!

Če imate predloge, ki bodo pripomogli k izboljšanju kakovostnega ali količinskega stanja vodnih virov ali izboljšali administrativne postopke ali ukrepe, ki se prepletajo z njihovim upravljanjem, nam jih sporočite.

Pošljite vaše mnenje